Aktuality

Narodenie vrhu P

Naša chovná sučka Iffi priviedla na svet po druhýkrát šteniatka. Chlapci Pali, Perry, Pele, Persy, Pady, Pino, Paxi a dievčatká Penny, Paris, Polly a Pia sa narodili 13. 6. 2015. Ak ste narátali 11 šteniatok, rátate správne, ide totiž o najpočetnejší vrh v histórií našej výcvikovej školy.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy absolvovala svoj tretí úspešný audit

V dňoch 3. - 5. júna absolvovala VŠVAP už tretí medzinárodný audit v oblasti dodržiavania medzinárodných štandardov vo všetkých oblastiach činnosti teda v oblasti chovu, výchovy, výcviku, odovzdania vodiacich psov a poskytovania servisu klientom a taktiež vo všetkých administratívnych postupoch. Auditormi boli tentokrát dvaja kolegovia z Austrálie a Veľkej Británie.

Deň pre dobrovoľníkov s podporou Nadácie ČSOB

Najdôležitejšie obdobie svojho života – detstvo trávi vodiaci pes v rodine dobrovoľníka – vychovávateľa. Je to človek, ktorý sprostredkúva šteniatku radostné detstvo, oboznamuje ho s okolitým svetom a pravidlami spolužitia s človekom. Je to človek, ktorý so šteniatkom trávi celý deň bez nároku na honorár. Prácu našich dobrovoľníkov si veľmi vážime, preto sme im chceli poďakovať prostredníctvom zážitkovo – vzdelávacieho dňa určeného iba im.

Stránky